az ikervári bronz szobor

Batthyány Lajos gróf egészalakos bronz szobra áll Ikervár központjában, a kastély tekintélyes falának találkozásánál. Ikervár lakosainak közadakozásából készült Bory Jenő alkotásaként 1913-ban. Október hatodikán itt emlékezünk az első felelős miniszterelnök vértanúságára. Sajnos többnyire csak halálának körülményeiről emlékezik az őt nem ismerő rá. Minisztersége 1848 április 7.-e és szeptember 9.-e között funkcionált, mely a többség számára kevésbé ismert. Ez nem az ő, hanem azoknak a bűne, akik más 48-as szereplőknek tulajdonították a Batthyány-tól eredeztethető tetteket és gondolatokat, növelve ezzel az adott érában éppen kiemelt személy nimbuszát. Illetve szokás még úgy is magyarázni az ismeretek hiányát, hogy mártírsága elfeledtette az 1848-as cselekedeteit.

Számomra fontos, hogy 1848 tavaszán vezető szerepet vállalat Batthyány az önálló nemzetőrség és az önálló honvédség felállításában. Április 7. – május 23. között ideiglenesen elsőként vezette a hadügyminisztériumot, melyben Deák Ferenc, majd Mészáros Lázár követte. Március 15.-én az országgyűlés határozata kimondta a nemzetőrség felállításának szükségességét. Március 22.-én az országgyűlés elfogadta a nemzetőrség megalakításáról szóló törvényt. Április 15.-én a minisztertanács Batthyány Lajosra bízta a nemzetőrség szervezését.

Hogyan kapcsolódnak a fenti kis eszmefutatás a szoborhoz?

Már gyerekkoromban, amikor iskolába menet elmentem a szobor előtt, többször felmerült az a hiányérzetem, hogy miért nincs kardja. Jogosnak tűnt a kérdés. Milyen hős az akinek  még egy kardja nincs? Már pedig őt és az ő pozíciójában lévőket nem volt szokás ábrázolni díszkard nélkül. Nem hadi fegyverként, hanem a hatalom szimbólumaként mindig ábrázolják. Itt miért nincs? További hiányosságként említeném a díszes összefogó csat hiányát, ami a köpeny két részét fogná össze és tartaná viselőjén. Az ismert Batthyány-t ábrázoló képeken mindig szerepelnek ezek a jegyek, a hatalmat és a gazdagságot szimbolizálva.

 

      

A székesfehérvári Bory-várban láttam két másik szobrot, melyek a végleges előtervei lehettek. Azokon sem szerepel sem a kard, sem köpenyfogó csat.

Ha megnézzük a két Bory-várban látható szobron Batthyány kéztartását, akkor még jobban elgondolkozhatunk. Persze sokan mondják, hogy mi magyarok élenjárók vagyunk összeesküvés elméletek gyártásában. De a két elő szobor kéztartása engem a rabok előrenyújtott és összekötözött kezére emlékeztet. Még ha nem is látom éppen a kötelet rajta.

A bronzból öntött szobron a kéztartás már változott. Az ujjak vége behajlik, ezzel azt az érzetet kelti, mintha valaki a hasa előtt összefont kezét tartaná, hogy azok ne szaladjanak le a test mellé.

A végleges szobor egy hatalmától és vagyonától megfosztott Batthyány-t ábrázolná?   Vajon ezeknek mi lehetett a titkos üzenete, miért alakult ilyenre? 1913-ban ez volt amit még elnéztek az akkori politikai erők?

 

a kis méretű szobor

a felállított bronz szobor

 
 

Székesfehérváron lévő Bory-vár képtárának az első helyiségében, jobb oldalon lévő szekrényen látható a kisebbik Batthyány szobor (kb. 30 cm-es nagyságú). Kint az udvaron, a kerengő alatt látható az életnagyságú szobor, az ikervárihoz hasonlóbb fejtartással és a már tárgyalt kéz eltéréssel.

A kis szobron megfigyelhetjük még, hogy a hosszú szakáll olyan érzetet kelt, mintha a fej enyhén előre billenne, egyfajta alázatot kifejezve. Ehhez képest az árkádok alatt találhat nagy modell szakálla rövidebb és mintha a fejtartása is délcegebb lenne. Az Ikerváron felállított bronz szobor szakálla is erre a változatra hasonlít inkább. A bronz szobor szemei sokkal mélyebbek, mint a nagy modellé, ezáltal egy fajta elhatározottságot sugároz. A szobor tájolása alapján Bécs felé veti rosszalló tekintetét Batthyány, a GoogleEarth térképén összevetettem és szemre stimmel a legenda.

 

 

Ki volt Bory Jenő?

 

Hol van a Bory vár?

Hadd ajánljam figyelmedbe az alábbi linket, ahol sok mindent és gyorsan megtudhatsz Bory Jenő életéről.                      http://www.varetteremszfvar.hu/bory.html

Családi kirándulás célpontjának is kiváló ötlet a vár meglátogatása. Akik eljutnak autóval a fővárosba, azok szánjanak rá egyszer menet, vagy jövet pár órát, nem fognak csalódni. Olyat látnak, amiről nem gondolták volna, hogy abban a kertvárosi környezetben lapulhat. Épületek, szobrok, képek, de ne egy hagyományos múzeumra gondoljanak, itt fel kell fedezni gyerekként a kertet, a falba ragasztott tárgyakat és pénzeket. Lábunk elé is nézzünk, mert az utat szegélyező faragott kövek, tán az egykori királyi palota részei lehettek. A honlapon megtalálható a megközelítése és nyitva tartása.           http://www.bory-var.hu/

 
     

Dr. Ágoston Béla  - Bory Jenő egyik unokája, volt oly kedves  és megosztott velünk két érdekes levelet a családi archívumból.

Levél a szobor megrendelésének kapcsán, melyet Ágoston úrtól szöveghűen kaptam:

1912. április 30.

Nagyságos Úr!

Becses soraira örömmel jelezhetem, hogy szoborbizottságunk f. évi ápril 19-én tartotta meg gyűlését mélt. Batthyány Gyula gróf úr vezetése mellett. Őméltósága bemutatta a vértanú szobormintáinak fényképeit, a bizottság az álló mintát fogadta el, miután a gróf úr arra nézve is felvilágosítást nyújtott, hogy maga az alak a corpus 210 cm magasságú lesz, ércbe öntve és, hogy Nagyságod hallandó a szobrot 10 ezer koronáért teljesen készen a bizottság rendelkezésére bocsátani.

           A szoborbizottság csak azt kötötte ki: hogy a vértanú szobra álló legyen s hogy az alak maga 210 cm magasságban ércbe öntve álljon a piedesztálon. A művészi dolgok elintézésére őméltóságát és kegyelmes gróf urat, Kegyelmes Asszonyt kérte meg.

          De mégis azon óhajtását nyilvánította, hogy az arc hű legyen, hasonló a vértanú nem koros, ritka szép antik szabású arcához, amelyet kiválóan feltüntet az Elemér grófnál levő kép. Miután nemzetünk sorsa négyszáz év óta majdnem folytonos tragédia, óhajtanánk, hogy a kép, az arc inkább a megdicsőülést, mintsem a mindig deprimáló mély tragédiát tükrözze vissza. S végül még óhajtja: hogy a jobb vállról művésziesen leomló köpeny a bal lábat szabadon látni engedje, a jellegzetes kifelé hajtott szárú bakancs vagy topánnal.

 Őméltósága kegyesen megígérte: hogy az óhajtásokat megbeszéli Nagyságoddal, szívesen azon lesz, hogy azok figyelembe részesüljenek.

 Gróf úr még a napokban megkapja a megbízó okiratot, amelynek alapján , teljes szabadon intézi  el az ügyet nagyságoddal.

Már előre kijelenthetem, hogy a kellő arányú teljes mintázásnak mi sem állja útját.

            Nagyságos Úrnak

                                               Kiváló Tisztelettel,

                                                                          Horváth György

                                          ig. tanító,

Ikervár, 1912, ápril 30-án.                                        a szoborbizottság elnöke

                                                

A másik írás egy festmény hátára ragasztva maradt ránk.

1904-ben Ferenc József (ö.cs.és ap. Kir fensége) akkor így mondták, meglátogatta a szobrászati mesteriskolát. A mester Strobl Alajos bevezette Bory Jenő műtermébe, aki akkor ott "növendék" volt. A kitárt ajtóban a császár és király szépen meghajtotta magát, ahogy az udvarias látogatóhoz illik; mindent apróra megnézett és megkérdezett; mi hova készül; ez a kép is ott lógott a falon ezt is jól megnézte, de azt nem kérdezte meg: "mi célra készítette?"

Amíg a Császár és a Király körüljárta a műtermet, meg-megkérdezett tőlem egyet mást nehéz magyarsággal; addig gróf Paar főhadsegéd ott állt szigorúan a kitárt műteremajtóban.

Mikor végzett a király, illően meghajtá magát, ment az ajtó felé; s a hadsegéd húzódott mind visszább, hogy a "nagy" uralkodó jól kiférjen a kitárt kettős ajtón; nem vette észre, hogy háttal mind jobban neki nyomódik valami szobornak, amely véletlenül az ikervári Batthyányi szobor agyag modellje volt. Csupa agyagos sár lett a kabátja hátul. Kapott otthon a tisztiszolgától, hol járt a sárban?

     

 

   

   Pár képből teszek ide egy montázst, ami biztos meghozza az étvágyat a Bory vár meglátogatásához.

A következő linken sok érdekes információ olvasható és látható a várról és készítőjéről - http://galeria.organic.hu/2003_03/boryvar/

 
     

Végül egy éjszakai felvétel a szoborról, ahogyan Batthyány Lajos gróf vigyázza az ikerváriak álmát.

v100603