Németh János, a 14 éves ikervári kislegény lett, az akkor 7 éves gróf Batthyány Lajos inasa, akit élete végéig elkísért.

Az első "országos" hírt Batthyány búcsúlevele hozta számára 1849-ben, amikor is a miniszterelnök megemlékezett a hű Jancsijáról a búcsúlevelében, aki az utolsó napjaiban is végig vele volt, haláláig.

A második "országos" hír Németh János halála, melyről több újság is megemlékezett 1870-ben.

Ha ők érdemesnek találták elismerésre azt a szolgálatot, amit egy kis ember tett egy nagy ember mellett, akkor talán mi is megállhatunk emléke mellett egy pillanatra és megemelhetjük a kalapunkat.

Ide csatolom Batthyány Lajos feleségéhez írt búcsúlevelének ide vonatkozó részletét:   

 "Szegény kis Jancsimat figyelmedbe ajánlom, feltétlenül gondoskodjál róla, megszolgálta ő azt körülöttem."

1870 szeptember 26.-án halt meg 71 évesen, mely szerint 1800-ban született Gróf Zichy János feljegyzése szerint és Rábasömjénben született. De mivel mindenhol úgy szerepel, mint ikervári kislegény, így a családjának már Ikervárott kellett laknia, amikor kiválasztották. Vajon a faluban lévő családok közül melyikkel állt rokonságban? 50 évesen, Batthyány halála után alapított-e családot? Vagy csak a testvéreinek a leszármazottjai éltek Ikervárott már? Kellett lennie valami erősebb kötődésnek, ha visszajött Ikervárra, miután megjárta a nagyvilágot is. Vajon hol van eltemetve? Sírja gondozott? A halálának 150 éves évfordulójáról lemaradtunk. Talán lesz valaki, aki a következő kerekebb számnál szembenézet minket az  adóságunkkal. Egy szentmisét bizton megérdemel életének szolgálata Batthyány mellett.

Bár nem volt mindig könnyű neki, mert neki is be kellett magolni a nyelvtani ragozásokat, végig csinálta Batthyányival a  katonaságot, a külföldi utazásokra is elkísérte urát, de még az elfogatása után is vele volt egészen az út végéig elkísérte.

Pár országos újságot idézek ide, melyekben megemlékeztek Németh János haláláról.

 

 

 

 

 

Adolf Neustadt, még névtelenül adott ki egy két kötetes visszaemlékezést németül Lipcsében, 1850-ben, - Egy honvéd feljegyzései címmel – melyben a mártír Miniszterelnökünk életének is szentelt egy részt. A Levéltári szemle 1993. évi 43-as számában Molnár András jóvoltából megtudhatunk pár szót Batthyány Lajos és Jancsikája kapcsolatáról. A szöveg megfogalmazásait kérem az eredeti szerző rovására írni szíveskedjenek.

 

Friedreich Endre - Gróf Batthyány Lajos utolsó napjai - különlenyomat a birtokomban van, 1927-ben adták ki. Majd a szerzőről és  műről egy külön oldalon fogok megemlékezni. Most csak Németh Jánoshoz kapcsolódó részt emelem ki.

Gazdagabbak lettünk, mert megtudtuk Németh János születési helyét és idejét, ezek további kutakodásra alkalmas kiindulópontok lesznek. Illetve olvashatjuk a reakcióját a kivégzésre, amely nem egy szolga - úr kapcsolatára utal, inkább egy tisztelt, szeretett barát elvesztésére.

v20230206,v20230303, v20230317