AZ IPAR, KERESKEDELEM ÉS HITELÜGY VASVÁRMEGYÉBEN  egy régi kiadvány, mely technikai adatok tömegével büszkélkedhet a vízerőműről, a csatorna vízéről, az elektromos rendszerről és a turbinákról. Minden mérnök szívét megdobogtató információ csokor ez. Magyarország Vármegyéi és Városai enciklopédiának a Vas megyei részében szerepel a fenti fejezet. Forrás a Stanford Egyetemi könyvtár (USA,  Kalifornia állam, San Francisco -hoz közel) digitalizált példánya a Google jóvoltából. A könyvet 1898-ban adták ki. A minket érintő részt kiemeltem belőle, de ajánlom a teljes eredeti művet is átolvasásra, mert sok minden megtudható belőle. Előlapja a másik cikkben itt látható.

 

 

Elektromos művek

Nagy fellendülésnek néz eléje a megye, különösen Szombathely és Sárvár gyár- és kézműiparának fellendülése az ikervári elektromos művek üzembe helyezése folytán, mely nagyszabású vállalat Szombathely, Sárvár és vidékének szolgáltatja az elektromos erőt és világítást, de üzemét fokozatosan az egész Dunántúlra ki szándékozik terjeszteni.

A Vasmegyei elektromos művek részvénytársaság 1895-ben alakult 1 millió frt alaptőkével, Szombathely székhellyel. Telepe és üzemberendezése Magyarországban egyedül áll a maga nemében. A villamos áramvezeték hossza 66 kilométer. E vezeték 9 mm átmérőjű elektrolitikus vörösrézsodronyból áll és Szombathely, Sárvár és Ikervár községeket köti össze, villámos világítás és erőátvitel czéljából. A vízduzzasztó-mű Ikervárnál van. E czélra felhasználták a Rába két kanyarulatát, melyeket átvágással kötöttek össze és a duzzasztó gátat az így nyert új mederben alkalmazták keresztben. A fölösleges víz a gát koronája fölött és a két-ajtós zsilipen át a Rábába ömlik. A Rába vize a saját medrében duzzasztatik és a három nyílású beeresztő zsilipen át a műcsatornába ömlik.

A műcsatorna-fenék 158.27, a rendes vízszin 160.27 magasságnyira fekszik a tenger szine fölött. A felső vizet vezető műcsatorna hossza a turbina­állomásig 5080 méter. A víz a 23-as hektométerig ásott mederben folyik és innen két gát közt a terepmagasságú mederbe ömlik. A víztükör 20 méternyi szélessége mellett a rendes vízállás mindenütt 2 méter, úgy, hogy a turbinák hajtásához másodperczenkint 20 m vízmennyiséget szolgáltat.

A turbina-állomás Ikervár közelében van. A csatorna-fenék 157.63, a víztükör 159.63 magasságban fekszik a tenger színe fölött. A Rábából levezetett víz a műcsatornán át folyik a turbinákhoz. A mű 5 turbinába van berendezve, egyelőre azonban csak 3 turbina van felszerelve. Minden turbina hajtó ereje 4250 I. másodperczenkénti vízmennyiség felhasználásával 300 lóerőnek felel meg, úgy, hogy jelenleg 900 lóerő áll rendelkezésre.

A turbinák (Jouval-rendszer, actialis injectióval) vízszintes tengellyel vannak szerkesztve és 7.55 m. esésnél és perczenként 180 fordulatú gyorsaságnál, lendkerék nélkül, egyenkint két közvetlenül kapcsolt, hatsarkú egyenáramú dinamógépet hajtanak. Mindegyik dinamó perczenkénti 180 fordulattal, egy 65 Ampéres, 1500 Volt alatti feszültséggel bíró áramot állít elő. A 3 csoport generátorai egymás után vannak kapcsolva és csupán egy áramkörön dolgoznak, mely a villamos energiát Szombathelynek, Sárvárnak, Ikervárnak és az áramkörbe eső községeknek és gazdasági telepeknek szolgáltatja. A 3 csoport teljes megterhelésénél az összes feszültség a kiinduló állomásnál 9000 Volt-ra rúg, mig az áram intenzitása állandóan megtartja a 65 Ampéres-t. Ez az állandó áram látja el a transzformátorok motorait, valamint az ipari motorokat. A soros-kapcsolású motorok gyorsaságát a sebesség-szabályzók teszik egyenletessé és állandóvá. A turbina-állomás világítási csoportja egy nagyfeszültségű motorból áll, mely az első delejes áramkörbe van kapcsolva és 30 Ampére és 110 Voltfeszültségű dinamót hajt.

A felső víz a turbinákon át a 3520 m. hosszú alsó csatornába folyik és innen a Rábába. A turbinák által fel nem használt viza szabad zúgó fölött az alsó csatornába folyik.

A villamos áramot a turbina-állomás generátorai a fővezetéken át a központokba, u. m. Szombathelyre, Sárvárra és Ikervárra vezetik, ahol a soros­kapcsolású motorokat táplálja. E magas feszültségű motorok a másodlagos egyenáramú generátorokat hajtják, melyek a Raffard-féle rendszer szerint közvetlenül vannak kapcsolva és a 150 Volt feszültségre redukált áramot az osztóvezetéken át (hármas vezetékű rendszer) a fogyasztókhoz vezeti. Ez osztóvezetékek Ikerváron és Sárváron a föld fölött, Szombathelyen a föld fölött és alatt vannak vezetve.

Az üzem teljes biztosítása czéljából a szombathelyiközpontban egy körülbelül 200 indikált lóerejű gőzgép állíttatott fel, a hozzávaló kazánteleppel együtt. A kezdeményezés érdeme gróf Batthyány Lajos ikervári nagybirtokos, orsz. képviselőé, ki herényi Gothard Jenő és Edelmann Sebő kiváló szaktudósaink és dr. Károlyi Antal alispán közreműködésével valósította meg e nagyszabású és messze földön egyedül álló művet

A vasmegyei elektromos művek ikervári vizduzzasztó műve

 

Szerintem a kép eredeti felírata hibás, mert ez maga az erőmű. Beraktam ide egy idei felvételt, hogy a beazonosítás egyszerűbb legyen. A két kép között eltelt 113 év! A bal oldalon lévő üzemi épület később épült meg.

Az öt turbina előtt beazonosíthatjuk a gereblyék szerelvényeit, amikkel az úszadékokat lehet kiemelni.

A kép jobb oldalán az oldalvíz csatorna zsilipjét is beazonosíthatjuk. Annak idején még láttam a 100 éves Ganz gyártású motorját üzemképessen! Büszkék is voltak rá az ottani dolgozók, mindent elkövettek az üzembe tartásáért, de aztán jött a felújítás és távoznia kellett. Szerintem bekerülhetett volna a legtovább üzemelő villanymotorként a Guinness rekordok könyvébe is.

A további két kép a könyv később oldalain található.

 

Részlet a vasmegyei elektromos művekből

 

Részlet a vasmegyei elektromos művekből

 

v20101029