Ikervárott hajótörés történt 1841-ben.

A Társalkodó újságból szerezhettünk tudomást Batthyányék vizes kalandjáról. Kikkel, hol történt ez?

Rendelkezésünkre áll egy forrás, Batthyány úszás tudásáról és részletesebben taglalom a hajótörés és az úszás helyszínét is, mert ezek ma már nem láthatók. A Malomcsatorna rőzsegátja helyén a vízerőmű befolyó gátja van, a tó helyén pedig bokros fás terület található ma már.

A Társalkodó újságban szereplő levélben három téma volt: Deák Ferenc írói vénája, Batthyányék kalandja a vízen és Széchenyi vendéglátása. Az újságot felügyelte Széchenyi István és később ebben jelentette meg az írásainak döntő többségét, melyek nem politikai jellegűek voltak.

Második ünnepünk egy nagyszerű vízi tréfa volt. Érdekes argonautai expeditio a’ Rába vizén egy kis yachtban, mely merész vállalat hajótöréssel végződött. Az idevaló malomzugóhoz felkényszeritni hajónkat — a’ habdagályos rettentő sebesség daczára — miután ezer más akadályon férfiasán diadalmaskodánk — volt a’ feladat. Mely annyival inkább ingerelte házigazdánk ínyét, minthogy azt már egyszer pár év előtt szerencsésen valósítottuk. Ez úttal — mert derék evezőkben nem volt hijány — hihetőleg magasb ’s tehát sebesb lévén az ár, nem sikerült a’ dolog. Kétszer sarkantyúztuk fel a’ habzó zugó széléig hajónkat; mind kétszer nyilsebességgel lökött viszsza ágas bogos fák alá, mellyek olly mélyen hajlának a’ malom árkába, hogy csak a’ hajósnép hirtelen hasraborulásával simulhatott el hajónk a’ sürü ágak alatt. Végzetről egy 3ik mindenre elszánt kísérlet tétetek. Én úszni nem tudó egy vad szigetre számüzetém, miként hagyatott szegény Ariadne hajdanta Naxos csúcsain. Ekkor végső erőfeszítéssel és renditlen bátorsággal neki mentek a’ vésznek korunk ezen uj argonautái. * ) A’ hajó nem tűrve tovább zsarnoki erőltetését; a’ habzó hullámok alá sülyedett, magával ragadva vakmerő evezőjit. E’ látvány valóban festői volt; ’s mind a’ mellett, hogy illy kicsiny scalában és csaknem eleve kiszámítva; mondom neked, fölötte érdekes.... majd majd borzasztó. Csak néhány másodpercz múlva ütötte fel fejét itt, ott a’ sebes hullámok közül egy egy lelkes hajós, mig végre mind négyen szerencsésen partot érének nevetve fáradságos működéseik’ tragikai sikerén ’s tapsolva e’ vizi kaland érdekes kimenetelének. Hogy illyes vészkísérte mulatságok igazán illenek lelkesb férfiakhoz, ki fogja tagadni?

 *) Házigazdánk’ gr. Batthyány Lajos, a’ kedves daliásságokról ösmeretes Wenkheim Béla és László bárók,’s egy Cipriano nevű olasz hajós L a g o di Como partjairól.

 

Nos akkor tudjuk, hogy mi, kikkel, hol történt?

Azt talán könnyebb, hogy kik voltak. Batthyányit akkor még nem kellett bemutatni, de korunkban már sokan keverik a másik gróf Batthyány Lajossal. Röviden az első a Miniszterelnökünk volt, míg a második előbb a győri főispán, majd a fiumei kormányzó titulussal rendelkezett, ezzel szokás rendet teremteni közöttük. Mindketten itt is éltek az ikervári kastélyban, csak 50 év volt közöttük.

Wenkhin Béla és László testvérek voltak, lemaradt a cikkből, hogy bárók voltak. Béla 1811-ben, László 1814-ben született Pesten. Az esemény idején Béla már Békés megye alispánja volt (39 éves) és egy évvel korábban csatlakozott a refompárthoz és hol feltűnt a jó szónoki képességéve. Közel állt hozzá a vadászat a lóverseny.

Testvére László is erősen érdeklődött a lovak iránt, lótenyésztőként is ismert volt, de talán az Ikerváron megismert víz problémák is közrejátszottak, hogy később állami vízszabályozások kormánybiztosa lett (ármentesítés).

Mindketten 1879-ben haltak meg.

Az észak-olasz Como tó mellől származó Cipriano hajósról nem tudunk sokat. Batthyány katona éveiben Olaszországban állomásozott, biztos hogy eljutott a tóhoz is. Amikor az ikervári birtokon kialakított a Rábának egyik régi ágában egy kis tavat, akkor oda több nemzet csónakjait megvette, amikhez a hajósok is a származási helyről jöttek. Így kerülhetett ő is ide. Szóval ők voltak a bátor férfiak.

Hol történt? Nos nem olyan egyszerű a kérdés. Az ikervári kastély külső kertje dél felé helyezkedett el a Rába és Malom csatorna között. A Rába fő ágában egy rőzsegáttal felduzzasztották a vizet, hogy a malom csatornába betereljék a Rába egy részét. De ahhoz, hogy a malom egyenletes vizet kapjon a malom csatornán is volt egy rőzsegát, illetve a fő funkciója az volt, hogy az uszadékokat megfogja és ne tegyék tönkre a malom lapátjait.

A cikkben egyértelműen a malom csatornáról szól, melyet 1806 után hoztak létre egy természetes vízfolyás nyomvonalát ásták ki a létesített malom számára, mely víz utána visszafolyt a Rába híd előtt a folyóba. Tekintve, hogy a parton 30 év alatt sok fa kinőhetett, így elképzelhető az akadályuk. A rőzsegáthoz a szigetről vezetett út, a másik oldalon nem folytatódott, így tehát azon át nem lehetett járni. Valószínűleg két oldalról magasabb volt a rőzse és középen egy nyílás volt, amin keresztül hömpölygött nagy nyomással, sebességgel a víz. Ezen a "vízesésen", sodráson akartak felevezni.

Mi történt? Nos, egyszer már sikerült korábban és most ezt akarták megismételni. Egy ilyen manőver sikere sok mindentől függ. A hajó formájától, terheltségétől, emberi hajtóerőből nyert sebességétől. Egy bizonyos víz nyomás után már annyi hajtóerő kell, hogy nem férnének el a csónakban a sok erős ember. Két próbálkozásuk volt, amikor a víz visszalökte őket és a part menti fák alá besodorta a víz a hajójukat. A harmadik, vélhetően vagy a már elfáradt izmok által, vagy éppen csak azért is virtusból, kevés érzékkel nekimentek a zúgó szélének és a hajó borult. Szerencsére mindenki jól úszott és nem voltak veszélyben.

Nem egyszerű a sodráson való feljutás végrehajtása, párszor volt szerencsém hozzá a Dunán, borulás nélkül. Többnyire kényszerből eveztünk fel, de megesett, hogy kalandvágyból tettük mi is. Persze volt, hogy mi is a fa alatt kötöttünk ki, amikor a vízterelő sarkantyú átömlőjén próbáltunk feljutni a Duna gemenci részén és az előttünk lévő kenusok nem tudtak átérni teljesen és megindultak visszafelé. Lelassultunk mi is és az örök költői igazság érvényesült,:".. habár felül a gálya, s alul a víznek árja, azért a víz az úr.", Már vitt is a víz minket oldalra a bokrosba.

 

Gróf Batthyány Lajos miniszterelnökünk tudott és szeretett úszni, erről szerezhetünk tudomást a következő hiteles forrásból.

Vajda Péter 1842-ben lett az Iparegyesület jegyzője - valószínűsíthetően ekkor ismerhetett meg Batthyány közelebbről, aki az elnöke volt. De korábbi is lehet az ismeretségük tekintve Vajda újságírói munkáját.

Vajda Péter - Utazás a hazában útleírása  a Magyar ÉLETKÉPEK V. füzetében jelent meg 1843-ban.

Ebben szerepel az alábbi kis kiemelés, amelyből megtudhatjuk, hogy gróf Batthyány Lajos miniszterelnökünk és titkára Kuthy Lajos és még pár úszótárs az ikervári kastély Rábán túli parkjának mesterséges tavában nagyot fürödtek.  

Vajda Péter (1808–1846) - Újságíró, pedagógus - Írásaiban a haza, a szabadság, az egyenlőség, az egyenjogúság eszméit hirdette, gimnáziumi és orvosi tanulmányainak is ezen az eszméinek hangoztatása vetett véget. A BékésWIKI Vajda Péterre emlékező oldalán szerepel még egy idevágó érdekes bejegyzés a pedagógus ténykedéséről:

"Szarvason több reformot bevezetett (szakrendszerű oktatás, órai kísérletek, testi fenyítés eltörlése), könyvtárat, nyelvművelő társaságot, önképzőkört és ösztöndíjat hozott létre. Figyelmet fordított a testi nevelésre: bevezette a gimnasztikát és az úszást, Aradi úszómester címmel megírta az első magyar nyelvű úszótankönyvet."

Fontosnak tartom megjegyezni még, hogy Vajda Péter  fordításában olvashattuk először magyarul Daniel Defoe - Robinson Crusoe regényét  1936-ban.

 

 

Hol is úsztak, hol is volt ez a tó? A tó a felső térképen a két folyóvíz között középen látható, az Ikervár felirattól jobbra. Ez valamikor a Rábának egy kanyarulata volt, csak a folyó az évszázadok alatt folyton változtatta a főmedrét.

A következő jelenkori légi felvétel fölé vitt egérrel ugrálhatunk a múlt és a jelen térképe között. Az első képen az 1835 tájékán lévő állapotot láthatjuk, majd a jelen állapotot. Megfigyelhetjük, hogy a tó honnét kapta a vizet és napjainkban már egy fás, bozótos van a meder helyén. Vajda Péter ebben a tóban úszhatott még Batthyányiékkal. Jó móka, ide-oda?

 

A következő térképen a tó 1857-es ábrázolása látható, ami érdekes, hogy a három kis sziget megvan, illetve a tó széli fürdőház és kikötő is, de a tó alakja, a szigetek egymáshoz való viszonya nem egészen hasonlít a későbbi térképhez sem.

 

A következő kis képen a már friss vízzel nem táplált kisebb tó látható 1865 tájékán. A tó jobb felső részén volt a fürdőház és a kikötő. A kép bal alsó szélén a vadászház és a fácán keltető házak voltak.

1898-ban kiadott Magyarország Vármegyéi és Városai  enciklopédiában Vasvármegye községei  részben Ikervárról több oldalról is tájékozódhatunk itt elérhető. Most azért idézem, mert a tóról fennmaradt egyetlen fénykép felvétel található benne. Láthatjuk középen a filagóriát, a fürdőházat, attól jobbra a fák takarásában a kikötőt látnánk. Elől a vízimadarak hattyúknak kicsik inkább kacsák lennének. Amit az is alátámaszt, hogy a hattyúk eléggé territoriálisak és nem nagyon tűrték volna meg az úszkáló főnemeseket. A vízimadarak jelenléte az 1857-es térképen is szerepel, de értelemszerűen a kép az 1890-es éveknél nem lehet korábbi. A belső parkban is volt egy kis mesterséges tó, de az csak 10 méter széles lehetett és fél méter mély volt, mely úszásra nem volt alkalmas. A legkorábbi fényképem a kastélyról 1868-as, a technika még nem kiforrott, mint ezen a képen

v20230219