1913. október 12.-én avatták fel a közadakozásból elkészített szobrát Ikervárott gróf Batthyány Lajos-nak. Október 6.-a hétfőre esett, így a következő vasárnapra tették az avatás. A képen gyermekei láthatók a szoboravatáson.

A Vasárnapi Újság október 19.-én megjelenő számában szerepelt az esemény pár kép erejéig. Ahhoz képest, hogy az újság címlapján szerepel Batthyány egészalakos szobra, mintegy  fő témaként megjelölve, gyakorlatilag nem írtak róla semmit. Vajon miért nem került méltatásra írásban az esemény? Nem szabadott volna? Kínos lett volna valamiért? Pedig a lapban szerepelt pár könnyen felejthető vers, se füle - se farka írás, amit ki lehetett volna cserélni egy kis tudósításra.

 

Ez a kép szerepel az újság címlapján. A szobor ekkor  egy kis dombbal volt körül véve, mely azóta el lett távolítva. Az alsó kövek magasságát véve arányul, még egy harmaddal magasabb a szobor talapzata most. Ekkor még nem volt ott a lábánál a fém koszorú sem. Sajnos az eredeti címert ellopták, pótlása megtörtént ugyan, de nem az eredetinek megfelelő ábrázolással. Erre a lap alján kitérek pár kép erejéig.

A lap belső oldalán egy oldalt tölt ki három kép, felül a kastély, alul az ünneplő tömeg, majd  a két képbe beleillesztve egy kép Batthyány gyerekeiről, akik már ekkor idős emberek voltak. Nagyon fontos a kastélyt ábrázoló fénykép, mert  egy fix pontnak tekinthetjük az időben. Ehhez lehet viszonyítani más képeket, képeslapon történő ábrázolását.

A képen látható ülő személyek: gróf Batthyány Ilona és gróf Batthyány Elemér. Vajon a mellettük álló alakok kik lehetnek? 1913 augusztusa után Szele Alajos volt a plébánosunk, talán őt láthatjuk a bal oldalon? Ki lehet a kardos ember a jobb szélen? Közötttük van-e Horváth György ig. tanító úr, aki sokat tett a szobor elkészüléséért, többek között ő volt a szoborbizottság elnöke is.

Itt láthatjuk az ünneplő tömeget. Sajnos kevés a remény, hogy itt valakit is be tudnánk azonosítani. Nagyapám is még csak siheder volt ekkor, bár ha abban az időben valaki hozzá jutott ehhez az újsághoz, akkor biztos a családi archívumban szerepel egy karikával. Bizonyítván, hogy ő bizony akkor ott volt. Van pár jól kivehető, karakteres arc, hátha felismernek valakit.

 


Visszatérve a talpazaton lévő családi címer kérdésére, itt látható az eredeti családi címer, ami eléggé elmosódott a fényképen.

Jobb oldalon láthatjuk, hogy mire is hasonlíthatott legjobban a szobor talpazaton lévő eredeti pajzs, milyen motívumokat is tartalmazott.

Azok a szárnyas lovak és a lábuknál lévő szalag, a felirattal maradt le a pótlásról. Helyére a körmendi kastélyon lévő címer tartalmához hasonló drapéria keret került, középen a Batthyány család fő motívumait, a fiókáit saját vérével tápláló pelikánt és a karddal a szájában ágaskodó oroszlánt láthatjuk. A Batthyány család jelmondata:

"Fidelitate et fortitudine" vagyis "Hűséggel és bátorsággal"

     

Az eredeti szalagon talán Batthyány Lajos saját jelmondata szerepelhetett, mintegy személyessé téve az emlékművet, míg a mostani inkább a Batthyány családra utal.

Bízok abban, hogy az ellopott címer épségben van valahol és egyszer majd visszakerül a helyére.

De ha a sors úgy hozza, hogy pótolni kell a mostanit, akkor javaslom, hogy Batthyány Lajoshoz szorosabban köthető motívumot használjanak fel. Gondolok itt Batthyány Lajos egyéni jelmondatára.

Valószínűsítem, hogy az eredeti talpazati dísz szalagján is az szerepelt.  A mellékelt képen látható pecsétjének lenyomata, melyen olvasható Batthyány Lajos egyéni jelmondata :

"Viam mean perseqour" - magyarul: "Saját utamat járom"

 

v20110101, v20110712