A péterfai harang

Batthyány Miksa gróf a Draschkowich családtól megvásárolta az Ikervári Uradalmat, amelynek részét képezte Péterfa, ahol allódiális majort hozott létre. A régebbi birtokairól német és horvát nyelvű zsellérekkel népesítette be majorságait. Péterfa az ikervári plébánia filiáléja volt, de kápolnája nem lévén az ott élők az ikervári templomba jártak misére és ide a templom mellé temetkeztek. Batthyány Miksa fia a jószívű József, Sándor gróf 1807-ben az Ikervár mezőváros északi részén található Dióst adományozta a péterfai zselléreinek temetkezési helyül. Annak ellenére, hogy sem írásos, sem a szájhagyomány nem emlékezik meg a péterfai harangról vagy a haranglábról, mégis erre az időre kell datálni a harang készíttetését és a haranglábat is, mert a péterfaiakat így tudhatták kiharangozni, illetve a temetőjükbe kivinni halottaikat. Ezen indokok alapján, és a kis harang stílus jegyeit tanulmányozva Gombos Miklós harangöntő mester úgy véli, hogy a harang 1805 – 1807 között készülhetett egy Kaposvár környékén működő öntödében. A harangon sajnos nincs feltüntetve sem a készítő, sem az adományozó neve.

A haranglábról fénykép nem maradt. Az 1960-as évek végére a harangláb életveszélyessé vált és az akkori Állami Gazdaság igazgatója lebontatta. A jólelkű, özvegy Fodor Károlyné elkérte az „Igazgató Elvtárstól „a kis harangot. Azt szerette volna, hogy e harangocska szava kísérje majd őt is, mint élete párját utolsó útjára. A harangot hosszú ideig őrizgette. A 70-es években a péterfaiak egy részét Újmajorba költöztették, mert a péterfai cselédházakat lebontották. Fodor néniék is ott kaptak lakást és a harangot is magukkal vitték. 1983-ban fia Fodor Péter a rokonságunkba nősült.  Amikor bemutatott édesanyjának és elmondta, hogy Ikervár történeteit, régi tárgyait gyűjtögetem nekem ajándékozta a megmentett harangot fia legnagyobb meglepetésére. „Ezt senkinek nem adta volna oda! „ A harang nyelve és a koronája egy- két alkatrésze a költözködés során elkallódott, de így hiányosan is örültem, hogy hozzám került a harangocska. Sajnos Fodor néni pár év múlva meghalt és nem kísérhette el a kis harang szava a sárvári temetőbe.

Nem régen a Savária Múzeumnak ajánlottam fel néhai Fodor Károlyné rám bízott hagyatékát. Úgy gondoltam, hogy nagyon jó helye lesz a Falumúzeumba tervbe vett kápolna tornyában. 2009-ben felépítették a kápolnát, és engem is meghívtak a felszentelésre. Nagy meglepetésemre a kápolna új harangot kapott. Amikor megérdeklődtem, hogy mi lett az általam ajándékozott péterfai harangocskával kiderült, hogy a közre működő múzeumi munkatársak megfeledkeztek róla. Azzal vigasztaltak, hogy a toronyban maradt még hely egy másik harang számára is, és alkalom adtán majd oda helyezik a péterfai harangocskát. Csak remélni tudom, hogy harangunk nem fog porosodni a múzeum raktárában mindenki által elfeledve, hanem ismételten hallatni fogja szavát.

A harang leírása: kisméretű, palástja medalionokkal díszített. Fenyőfából készült koronája vas tengelyekkel és vaspántokkal szerelt.

Súlya: 7005 g, magassága: 248 mm, átmérője a szájánál: 225 mm, a pártájánál: 126 mm.

Rögzítő tüskéje tagolt, téglalap alapú csonka gúla, legömbölyített fedőlappal, hosszabbik oldallapjában álló téglatest alakú áttöret található a rögzítő ék számára.

A tüskéje mérete: 70 X 40 X 30 mm.

A harang pártáját kettős, csipkézett szalag díszíti. Ez a csipkedísz kiemelkedik, szinte a palást rátétje. A palást középső részét is rátétes medalionok ékesítik. A legnagyobb: Szt. Antalt a kis Jézussal ábrázolja.

Az érem kör irata: S. ANT.  P. Ettől jobbra Szűz Máriát és a kisdedJézust mutató medál található.

A bal oldalon:  egy ismeretlen,  szent Pápát ölében a kis Jézussal, és két oldalán égő gyertyát tartó  angyalt jelenít meg az érem.   

Szt. Antal mögött elhelyezkedő medalion a keresztre feszített Krisztus mellett Máriát és talán Mária Magdolnát ábrázolja.

Az érem kör irata: PASSIO -  CHRISTI -  CONFORT -  ME.

Az öntőmester a palást kiszélesedő alsó széle felett három, keskeny, tagoló gyűrűt helyezett el. Ezzel zárja le a palást középső mezejét, illetve díszíti a harang száj részét.

A harang palástján elhelyezett medalionokról el kell mondani, hogy nincsenek finoman cizellálva. Szinte abban az állapotban, ahogyan az öntőformából kibontották, és felületét letisztították máris elszállításra kerülhetett.

 
 

 

 

v20100617