Pár szó gr.Batthyány Lajos "kengyeljéről"

2004-ben kaptam meg a több ember kezén átvándorolt díszes, sárgaréz vagy bronz kengyelt. A párjáról és az első megtalálójáról semmit nem tudtam meg, mert az idő és az emlékezet ködébe vesztek. Akitől hozzám került azt mesélte, hogy úgy hallotta, hogy ez a kengyel Rábakovácsiból, az Úrszeg, illetve Ilona majorból, a majorsági épületek bontásakor került elő. Itt lakott a gazdatiszt itt voltak a lóistállók ezért is gondolhatták a szép kivitelű, úri kengyelt Batthyány gróf kengyelének.

Ez a kengyel, a XIX. század jellegzetes, magyar kengyel típusa, amely a huszár ezredeknél 1816 M. kengyelként volt számon tartva. Valóban egy szépen megmunkált, tiszti kengyelt kaptam, amelyet Gr. Batthyány Lajos, mint huszár alhadnagy használhatott. 2007-ben Körmenden megrendezett, nagy Batthyány kiállításra a Rába Helytörténeti Múzeumnak adtam át a kengyelt, mivel rendkívül kevés a Batthyány miniszterelnökhöz köthető kiállítási tárgy. Dr. Nagy Zoltán igazgató úr örömmel fogadta, és ki is állíttatta az egyik személyes tárgyakat bemutató tárlóban, így a "nagyközönség" is meg szemlélhette az új tárgyat. A kiállítás  megnyitó ünnepségére a Dr. Batthyány Stratmann László, nevét felvett Múzeumba Ikervárról többen is meghívót kaptunk, és ott a legnagyobb meglepetésemre a díszőrséget adó Batthyány Bandérium huszárjai formára azonos, de kevésbé díszes, tehát legénységi kengyelekkel voltak felszerelve.

 A kengyel: bronzból öntött, ívelt, lapos, felfelé szélesedő szárainak külső körvonala gyöngysorral díszített. Kiszélesedő, felső részében, a kengyel szíja számára tégla alakú áttöret található. A kengyel szárai gerinces nyúlvánnyal simulnak be a talpaló jobb és bal fül részébe. A talpaló kör alakú, belső lapja poncolással érdesített, elől, hátul kissé lehajló. A fülek és a talpaló külső körvonala gyöngysorral díszített és bereszeléssel csipkézett.

Magasság: 130 mm,    szélessége: 140 mm,    mélység: 76 mm.

 

 
 

A képen a körmendi zászló avatáson látható a Batthyányi bandérium 2005.08.19.-én.

 
                                                v20100611